Privacy policy

Sauerlandhome.nl, gevestigd aan Duifpolder 49, 3825 JC, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sauerlandhome.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedata
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Interactie met onze mailings

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sauerlandhome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sauerlandhome.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van met jou gesloten overeenkomsten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Sauerlandhome.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sauerlandhome.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wil je van bepaalde persoonsgegevens weten hoe lang wij deze bewaren en waarvoor, neem dan contact met ons op via info@sauerlandhome.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Sauerlandhome.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Hieronder bieden wij je een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen.

 • Smoobu – om je te voorzien van de juiste informatie rondom je boeking en om onze verplichtingen na te kunnen komen die voortvloeien uit overeenkomsten. 
 • Gemeente om toeristenbelasting te kunnen afdragen.
 • Mailchimp – wordt als e-mailclient gebruikt 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sauerlandhome.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sauerlandhome.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Dit gebeurt op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoeker de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om je inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een overzicht van de Analytische cookies: 

CookieDoelPeriode
_gaAnalytisch, meet website bezoeken en wordt gebruikt om geanonimiseerd onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers26 maanden
_gatMeet de snelheid van het verzoek1 minuut
_gidToont het onderscheid tussen verschillende gebruikers24 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sauerlandhome.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sauerlandhome.nl. Als wij twijfelen of je bent wie je zegt dat je bent kunnen wij je verzoeken een kopie van je identiteitsbewijs aan te leveren. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sauerlandhome.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sauerlandhome.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@sauerlandhome.nl

Contactgegevens:
Duifpolder 49, 3825 JC, Amersfoort
info@sauerlandhome.nl
www.sauerlandhome.nl

Sauerlandhome.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.